Sliperiet i Kosta

Familjeföretaget Books i Kosta startades 1929 av Bröderna Erik och Kalle Book. Det var kärva tider och massarbetslöshet i det småländska glasriket. Många startade eget, men endast några få klarade sig igenom de svåra åren.

Idag finns endast ett av dessa sliperier kvar. Det drivs av Timmy och Inger Book.

Deras specialitet är att vidareförädla glas och kristall, med vackra dekorer som mönsterslipas och graveras för hand.

Timmy Book är nu den fjärde gererationen glasslipare i rakt nedstigande led och en av de få som finns kvar i Sverige.

Timmy (född 1953) har som specialitet serien "Nils Holgersson".     
Inger (född 1957). Hennes specialitet är detaljgraverade motiv.


Film

Se på hur det går till när vi slipar vårt glas.