Om vårt glassliperi

Vi startade vårt samarbete med Books i Kosta 1983 och vi tillgodoser svenskt näringsliv med unika presenter.

Vi verkar inom hela Sverige och har kunder inom alla branscher, kommun, landsting samt privatpersoner. Vår service är vår styrka och målet är att ta fram produkter som kommer till glädje och nytta för så väl givaren som mottagaren. Med våra idéer, kunskap och framförallt erfarenheter når vi ett bra slutresultat och skapar långvariga relationer till våra kunder.

Books produkter säljs ej i delataljhandeln.